Bygningen

Et fælles hus med ca. 50 boliger

Vi planlægger med, at boligerne bliver af meget varierende størrelse for at imødekomme beboernes forskellige indkomster.

Vi vil basere det på fælles ejerskab, sandsynligvis som en andelsboligforening

Fællesområder med mødesteder, værksteder og planter

Fællesområderne kan fx. være sammenhængende (atrium), men med adskilte områder for samtale, leg, værksteder mm.
Områderne skal have masser af grønt, evt. indvendig køkkenhave.

Private lejligheder med eget køkken

Selv om huset har et stort fælleskøkken og plads til, at alle kan spise i spisesalen, vil hver lejlighed blive udstyret med køkkenfaciliteter. Da der er mulighed for at bruge det store køkken, vil de enkelte køkkener være mindre, end dem vi har i dag.

Mulighed for fælles værksteder

Til kreative og håndværksmæssige aktiviteter, som man normalt ikke har plads til derhjemme. Det kunne fx være atelier, værksted, bryggeri eller musikrum.

Gæstefløj

De fleste vil gerne have et gæsteværelse i privatboligen, men bruger det ikke så ofte. Her lægges gæsteværelserne i en særlig del af huset. De kan udlejes, når de ikke bruges af beboerne.