Bliv medlem

Du bliver medlem af DOKK8000 ved at indbetale kontingent på vores konto i Merkur Andelskasse: 8401-1295726
Som medlem bidrager du til foreningens almindelige drift og udvikling.
Aktivt medlemskab koster 300 kr./år. Så er du med i køen og får tilbud om en lejlighed og stemmeret til generalforsamlinger.
Passivt medlemskab til 150 kr./år giver dig information pr. email om foreningens og projektets udvikling.
Angiv ved betalingen dit navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og at betalingen angår enten aktivt eller passivt medlemskab.

Vil du vide mere kan du ringe til vores formand, Per Ponsaing, og få en snak om hvad projektet indbefatter.

Når du har besluttet dig for alvor og vil sikre dig en plads i køen blandt dem, der kan vælge først når lejlighederne skal fordeles, skal du indbetale et foreløbigt indskud på 10.000 kr. på vores etableringskonto: 8401-1586512.
Pladserne fordeles under hensyntagen til vores vedtægtsbestemte principper:
o Halvdelen af bygningens lejligheder tilfalder medlemmer, der er 48 år og derunder.
o Halvdelen af bygningens lejligheder tilfalder medlemmer, der er 49 år og derover.
o Der bør til enhver tid være mindst 15 børn under 18 år i huset.
Se mere i vores foreningsvedtægter.