Idégrundlag

“at bo er at leve”…..

Undskyld H.C. Andersen, men dit berømte citat “at reise er at leve” må vige for et “slogan”, der peger i retning af en mere klimavenlig livsstil...
Vi vil med DOKK8000 skabe rammerne for, at man trives og udvikler sig, der hvor man bor. Boligen skal være andet og mere end et sted, hvor man har sine møbler…


Fælles værdier

Det er vigtigt, at vi forholder os til, definerer og afstemmer forventninger med hinanden om, hvad der skal være kendetegnende og samlende for DOKK8000.
Vi skal ikke være ens og mene det samme om alting. Men vi skal have et sæt fælles værdier.
Ønsker om fællesskab kommer bl.a. til udtryk i at 25% af boligarealet udlægges til forskellige former for fællesarealer, såsom fælleskøkken og spisesal, værksteder, vaskerum, minibiograf, tagterrasse m.v.

Du ønsker at bo socialt, men også ha’ dit eget

 • Hvor der er mulighed for at spise sammen og hver for sig
 • Hvor deleordninger kan organiseres for de interesserede
 • Hvor man bidrager med det, man kan, til et generøst fællesskab

Vi drømmer om en ny måde at bo på

 •  Hvor arkitekturen afspejler vores værdier og understøtter livet i huset
 • Med rum for ”det lille møde” i dagligdagen og plads til aktiviteter, morskab, fritid og leg
 • Hvor huset er et netværk med mulighed for fællesskaber på tværs

Vi ønsker at være et mangfoldigt fællesskab

 • Bred alderssammensætning
 • Boliger for varierende indtægter
 • Boliger til forskellige familieformer, livsfaser og behov
 • Hvor det at leve “under samme tag” modvirker anonymitet og enomhed
 • Hvor vi vil fællesskab til hverdag

Vi ønsker at passe på miljøet og økonomien

 • Gennem ressourcebevidste energi- og miljøløsninger i et fælles hus
 • Byen fortættes – men arkitekturen skal sikre boligkvalitet både i og mellem husene
 • Byboliger til overkommelig pris – byen for alle

Vi ønsker at give liv til byen

 • Ved at være en del af lokalmiljøet og bidrage til det kulturelle liv i byen
 • Ved at invitere byen indenfor til aktiviteter og arrangementer

Socialøkonomisk virksomhed

Der kan etableres en socialøkonomisk virksomhed til at varetage fx fælleskøkken, drift af gæsteværelser og rengørings-/viceværtarbejde. Herved kan vi fx hjælpe personer under revalidering med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.