fbpx

DOKK8000

DOKK8000 er et nyt andelsboligfællesskab under etablering i Aarhus C.
Vil du være med i det banebrydende bo- og leveprojekt, der forener fællesskab på tværs af alder, miljø, personlig frihed og meget andet?

Her er nogle af nøgleordene:

  • Andelsboligforening
  • Grund 1,3 km fra Aarhus Rådhus
  • 50 lejligheder af forskellige størrelser: 1-4 værelser
  • Lejlighederne fordeles 50/50 for aldersgrupper over/under 48 år
  • Ca. 25% fællesarealer
  • Ét hus med stort atrium og masser af grønt indvendigt
  • Fælles køkken/spisesal, men også egne køkkener
  • Altaner til alle
  • Legemuligheder for børn ude og inde. Vi vil tilstræbe mindst 15 børn i huset
  • Værksteder, hyggelige torve og andre fællesrum

Bofællesskabet bygger på nogle værdier, som foreningen DOKK8000 har konkretiseret igennem længere tid, og som er blevet bekræftet ved en workshop og ved spørgsmål til medlemmerne.
Projektet er under løbende udvikling og konkretisering. Vil du være med?
Læs om foreningen, idégrundlaget, det foreløbige udkast til bygning, lejligheder og placering m.v. på de følgende sider og/eller i vores folder og prospekt her til højre.

DOKK8000 model prissat

Bestyrelsen i DOKK8000 har i 2023 fået modellen af bygningen konkretiseret og prissat og således forberedt en dialog med flere kreditinstitutioner om finansiering, men lokalplanprocessen forlænges.

Sammen med A. Enggaard A/S og vores arkitekt har vi i 2023 skabt en model af huset med indplacering af lejligheder, trappeforløb, installationsskakte, fællesområder mm. som grundlag for A. Enggaard A/S’ beregning af opførelsesomkostningerne. Vores rådgiver Kuben Management har herefter beregnet de samlede udgifter.

Hård kreditvurdering
Selvom vi i DOKK8000 bliver en andelsboligforening med stor egenkapital, kræver Finanstilsynet, at kreditinstitutter skal vurdere os efter samme beregningsmetode som et privat udlejningsbyggeri, altså hvilken pris kan markedslejen bære. Finanstilsynet stiller samtidigt krav om en sikkerhedsmargin på 20-25%, når kreditinstitutter beregner et lånetilbud. Med vores aktuelle renteniveau på ca. 5 %, skal de foretage beregningen med en rente på 6%, ”stresstest-renten”. 

Lokalplanprocessen trækker ud
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har meddelt A. Enggaard A/S, som ejer grunden, at de ved udgangen af 2024 vil bemande område/lokalplanprocessen for Trindsøvej-området, og dermed kan processen gå i gang. I drøftelserne mellem A. Enggaard A/S og forvaltningen om sagsbehandlingstiden er forventningen 1,5 år, men der er ingen garanti.

Venter med at søge finansieringstilsagn
Bestyrelsen har besluttet at vente med at følge op på de indledende kontakter til finansieringsinstitutter om finansiering, til vi kender det endelige tidspunkt for afslutningen af lokalplanprocessen og kender renteniveauet. Med det nuværende design af bygningen for DOKK8000 har vi behov for en lavere markedsrente end dagens niveau, ellers kan vi ikke få et finansieringstilsagn. Måske er det således held i uheld, at lokalprocessen trækker lidt ud, selvom vi alle er utålmodige.

VIL DU HØRE MERE?
Du er velkommen til at kontakte os enten på telefon eller email. 
Skriv til os på dokk8000@gmail.com. Eller ring og få en snak med vores formand, Per Ponsaing på tlf. 60578786  Ved indmeldelse og indskud >>menupunktet kontakt os.

Du kan downloade en brochure om DOKK8000 her:
Folder – 20 sider