fbpx

Bygningen

– en landsby på højkant

Den daglige kontakt mellem beboerne er et centralt element i DOKK8000`s
værdigrundlag.
Centralt i huset skabes et sammenhængende atrium, der muliggør en visuel kontakt mellem husets tre torve-områder.
Torvene er orienteret i forskellige retninger, der tilgodeser forskellige udsigter, døgnets rytme og den primære bevægelse i huset. Den visuelle kontakt mellem torvene er et vigtigt princip for huset og DOKK8000. Den understøtter den menneskelige kontakt, interaktion og tilstedeværelse; en af værdierne i
DOKK8000´s vision.
En stor trappe centralt placeret i atriet giver adgang til alle etager.
På de forskellige torve tænkes forskellige funktioner, der understøtter beboernes bevægelse i huset. Man kunne forstille sig solnedgangspladsen på det øverste torv mod vest, biblioteket og aviskiosken på det midterste og aktivitetsområder på det nederste torv, tættest på husets entre i stueplan.


ET FÆLLES HUS MED CA. 50 BOLIGER
Vi planlægger med, at boligerne bliver af meget varierende størrelse for at imødekomme beboernes forskellige indkomster.
Vi vil basere det på fælles ejerskab i form af en andelsboligforening.


FÆLLESOMRÅDER MED MØDESTEDER, VÆRKSTEDER, PLANTER…
Fællesområderne kan fx. være sammenhængende (atrium), men med adskilte områder for samtale, leg, værksteder mm.
Områderne skal have masser af grønt, evt. indvendig køkkenhave.


PRIVATE LEJLIGHEDER MED EGET KØKKEN
Selv om huset har et stort fælleskøkken og plads til, at alle kan spise i spisesalen, vil hver lejlighed blive udstyret med køkkenfaciliteter. Da der er mulighed for at bruge det store køkken, vil de enkelte køkkener være mindre, end dem vi har i dag.


MULIGHED FOR FÆLLES VÆRKSTEDER
Til kreative og håndværksmæssige aktiviteter, som man normalt ikke har plads til derhjemme. Det kunne fx være atelier, værksted, bryggeri eller musikrum.


GÆSTEVÆRELSER
Mange vil gerne have et gæsteværelse i privatboligen, men bruger det ikke så ofte. Vi planlægger derfor med at huset skal indrettes med delte gæsteværelser, som man kan reservere efter behov . Værelserne kan evt. lejes ud, når de ikke bruges af beboerne.

Et kig mod atriet fra et af de tre torve

Model

________________________________________________

Fællesrum med flytbare vægge = mange anvendelsesmuligheder. Her er vist 3.