fbpx

Økonomi


MEDLEMSKAB AF FORENINGEN DOKK8000
Medlemskab af foreningen DOKK8000 giver indflydelse på udformningen og er en forudsætning for at få en plads i boligkøen. Se mere under “Bliv medlem”.


INDSKUD
For som forening at have en grundkapital af arbejde med og betale rådgivere med, skal medlemmerne på et tidspunkt indskyde et beløb på 10.000 kr.
Indskydere kommer på en prioriteret liste til at vælge bolig.


ANDELE
Når byggeriet står færdigt, køber man en sin andel i andelsboligforeningen.
Det vil være individuelt, hvordan man finansierer købet af andel.
Vi forventer (med alle mulige forbehold) at andelene kommer til at variere mellem ca. 1,2 mio. kr. for mindste lejligheder og 3,6 mio. kr. for de største.


BELÅNING
Ejerskabet organiseres i en andelsboligforening for at sikre en fælles indflydelse på, at fremtidige beboere deler fællesskabets værdier.
Vi vil tilstræbe ikke at komme under 50% belåning, så andelene bliver til at sælge.
Vi forventer som andelsforening at optage et fælles lån på 80% i en blanding af realkredit og afdragsfri lån. De resterende 20% finansieres af den enkelte andelshaver.

Vi vil snarest fremkomme med nye, mere realistiske økonomiske nøgletal for hver lejlighedstype.
De tal, der tidligere stod her på siden, stammede fra efteråret 2019. Siden da er især renten steget og nogle grundpriser faldet, så beregningerne trængte til at blive opdateret.

Vi er nu i gang med at beregne en omtrentlig pris på byggeriet baseret på langt flere detaljer end tidligere. Herefter skal vi indhente betingede tilsagn fra realkredit og bank, hvorefter tallene vil blive bragt her på siden. Vi arbejder ihærdigt på sagen og håber, at økonomisiden kan blive opdateret i 2. eller 3. kvartal af 2023.
De priser for lejlighederne, der er angivet under Bygningen/Lejlighederne baserer sig på 40.000 kr./m2, der nok ligger i den høje ende.

Hundertwasser – kunsten at tænke ud af boksen