fbpx

Økonomi


MEDLEMSKAB AF FORENINGEN DOKK8000
Medlemskab af foreningen DOKK8000 giver indflydelse på udformningen og er en forudsætning for at få en plads i boligkøen. Se mere under “Bliv medlem”.


INDSKUD
For som forening at have en grundkapital af arbejde med og betale rådgivere med, skal medlemmerne på et tidspunkt indskyde et beløb på 10.000 kr.
Indskydere kommer på en prioriteret liste til at vælge bolig.


ANDELE
Når byggeriet står færdigt, køber man en sin andel i andelsboligforeningen.
Det vil være individuelt, hvordan man finansierer købet af andel.


BELÅNING
Ejerskabet organiseres i en andelsboligforening for at sikre en fælles indflydelse på, at fremtidige beboere deler fællesskabets værdier.
Vi vil tilstræbe ikke at komme under 50% belåning, så andelene bliver til at sælge.
Vi forventer som andelsforening at optage et fælles lån på 75% i en blanding af realkredit og afdragsfri lån. De resterende 25% finansieres af den enkelte andelshaver.

Vi vil snarest fremkomme med nye, mere realistiske økonomiske nøgletal for hver lejlighedstype.
De tal, der tidligere stod her på siden, stammede fra efteråret 2019. Siden da er især renten steget og nogle grundpriser faldet, så beregningerne trængte til at blive opdateret.

Som nævnt på forsiden har vi beregnet prisen for byggeriet baseret på entreprenørens tal for opførelsen og vores rådgivers tal for de øvrige omkostninger. På denne baggrund er priserne under ”Lejligheder” beregnet. Så snart renten er kommet ned omkring 3,5%, vil vi beregne de forventelige månedlige ydelser for hver lejlighedstype.

Hundertwasser – kunsten at tænke ud af boksen